Regulamin

Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie www.escapeleszno.pl lub telefonicznie u jednego z naszych pracowników zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.

 

Podczas gry w ESCAPE LESZNO uczestnicy zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników.

 

1. Rezerwacja

1.1 Rezerwacji dokonać można korzystając z formularza na stronie www.escapeleszno.pl, telefonicznie pod numerem 600 172 440.

1.2 Podczas dokonywania rezerwacji należy podać następujące informacje:

a) data i godzina rezerwacji

b) numer telefonu kontaktowego

c) adres e-mail

d) hasło rezerwacji

1.3 Rezerwację dokonywaną za pomocą formularza na stronie należy potwierdzić telefonicznie.
Uwaga: nawet niepotwierdzona rezerwacja pozostaje w systemie, jeżeli nie została odwołana.

1.4 Rezerwację można odwołać za pomocą linka w przesłanym mailu z potwierdzeniem, telefonicznie bądź osobiście.

1.5 W dniu gry lub w dniu poprzednim jeden z pracowników może zadzwonić na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności.

1.6 Niepotwierdzenie rezerwacji telefonicznie lub/i podanie nieprawidłowego numeru telefonu może skutkować odwołaniem rezerwacji przez jednego z naszych pracowników.

 

2. Gra

2.1 Gra w ESCAPE LESZNO odbywa się przy al. Krasińskiego 8 w Lesznie

2.2 Jeżeli w grze będą uczestniczyć osoby poniżej 13 roku życia, muszą być pod opieką pełnoletniego opiekuna.

2.3 W grze, w zależności od wybranego pokoju, może uczestniczyć od 2 do maksymalnie 4/5 graczy.

2.4 Gra, w zależności od wybranego pokoju, trwa 60 bądź 90 minut. Należy jednak zarezerwować sobie dodatkowe 30 minut do czasu gry na wprowadzenie, toaletę, kwestie organizacyjne oraz zrobienie pamiątkowego zdjęcia.

2.5 W grze nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe ani pod wpływem środków odurzających. Pracownik ESCAPE LESZNO ma prawo nie zgodzić się na przyjęcie grupy, jeśli którykolwiek z uczestników nie zastosował by się do tej zasady.

2.6 Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych ani innych sprzętów elektronicznych. Uczestnicy zobowiązują się do pozostawienia telefonów i innych sprzętów w sejfie u  pracownika ESCAPE LESZNO. Jeżeli pracownik zauważy, że uczestnicy zabawy używają telefonów komórkowych lub aparatów fotograficznych, ma prawo: zabrać sprzęt na czas trwania gry, wyprosić z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy.

2.7 Uczestnicy gry powinni pojawić się w siedzibie ESCAPE LESZNO dokładnie o godzinie rozpoczęcia gry. Nie ma potrzeby wcześniejszego przyjścia. Pracownik ESCAPE LESZNO ma prawo odmówić udziału grupie, która spóźniła się więcej niż 15 minut.

2.8 Wszyscy uczestnicy korzystający z ESCAPE LESZNO wyrażają zgodę na wykorzystanie oraz rejestrowanie swojego głosu i wizerunku w celach marketingowych, jak i bezpieczeństwa.

 

3. Zasady bezpieczeństwa

3.1 Gra może zostać przerwana, a drzwi otwarte w każdej chwili przez uczestników gry (w razie paniki, klaustrofobii lub z innych przyczyn).

3.2. Elementy takie jak: kaloryfery, lampy, panele, listwy przypodłogowe, włączniki świateł, gniazdka elektryczne, okna, drzwi, nie są częścią gdy. Elementy oznaczone znaczkiem „nie gram” również nie biorą udziału w zabawie. Nie należy przestawiać ciężkich mebli.

3.3 W przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu i/lub zaleceń pracownika ESCAPE LESZNO pracownik ma prawo wyprosić uczestników gry z terenu obiektu. W takim wypadku uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.

3.4 ESCAPE LESZNO nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy uczestników.

3.5 Uczestnicy zobowiązani są do pokrycia kosztów napraw wyrządzonych przez siebie szkód.

3.6 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.7 Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom korzystającym z lokalu.

3.8 Każdy z uczestników może wyjść z pokoju oraz wrócić do gry w dowolnym momencie, wystarczy poinformować obsługę.

 

4. Płatność

4.1 Płatności w ESCAPE LESZNO dokonać można wyłącznie gotówką w PLN lub Voucherem Prezentowym.

4.2 Koszt gry jest uzależniony od ilości osób w pokoju.

  • 2 osoby – 80 zł
  • 3 osoby – 100 zł
  • 4/5 osób – 120 zł

4.3 Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem gry.

 

5. Vouchery

5.1 Voucher prezentowy uprawnia do jednej gry w ESCAPE LESZNO.

5.2 Voucher można zakupić w siedzibie ESCAPE LESZNO. Koszt Vouchera to 120 zł.

5.3 Voucher prezentowy pozostaje ważny przez trzy miesiące od daty zakupu.

5.4 Aby wykorzystać Voucher należy zarezerwować dowolny niezajęty termin.